Rainer Zietlow

Máte možnosť vidieť celý náš tím pokope, Christian Altmann, náš druhý kameraman a Dana, náš on-line Blogger, dnes prišli do Dar Es Salam. S nimi prišiel aj špecialista z Južnej Afriky, ktorý sa chystá pomôcť nám s opravou Touarega. Ronald..., špecialista na konštrukčné a karosárske práce, prišiel až z Johannesburgu dať Touareg na stolicu, aby bola karoséria opäť v poriadku. Je to veľký chlap, a tak má našu dôveru.
Všetky objednávky dielov na Touareg expedovaných z Európy boli dnes odoslané po niekoľkých dňoch kontrol snímok a  porovnávaní kresieb a stovkami čísel náhradných dielov. Zvláštne poďakovanie patrí opäť Jurajovi Medveczkému a Ľubošovi Paškovi z fabriky Volkswagen v Bratislave, Christianovi Klingerovi  predajcovi VW vo Viedni a Herbertovi Krejčímu z Kuehne + Nagel vo Viedni. Veľakrát vám ďakujem za vašu pomoc - najmä Jurajovi, vaša pomoc v reále znamená pre nás veľa - ste štvrtý muž v tíme Touareg!
S nadšením sledujeme, ako sme podporovaní všetkými z vonku - naozaj nám to pomáha udržať si vysoko našu motiváciu!
# # Capetocape VWtouareg # rainerzietlow # nordkappcapeagulhas # challenge4
# # Worldrecord norwaysouthafrica # HPC2C
Viac na: www.touareg-capetocape.com
Blog Dana Packert
Zobraziť viac

To get the whole team together, Christian Altmann, our cutter and second camera man and Dana, our online Blogger, came to Dar Es Salam today. With them, they brought a specialist from South Africa, who is going to support us in repairing th...e Touareg. Ronald, a specialist for frame- and body works, came especially from Johannesburg to put the Touareg on the car bench, to get the frame straight again. Man-power is growing and so is our confidence.
Also the orders for all parts for the Touareg coming from Europe have been placed today after several days of checking pictures with exploration drawings and hundreds of part numbers. A special thanks goes once again to Juray and Lubor from the Volkswagen factory in Bratislava, Christian Klinger from the VW dealer in Vienna and Herbert Krejc from Kuehne+Nagel in Vienna. Thank you so much for your help - especially Juray, your support really means a lot to us - you are the fourth man in the Touareg!
We are overwhelmed to see how we are supported by everyone out there - it really helps to keep our motivation high!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Dana Packert Zobraziť viac

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf