1.Touareg zraz na Slovensku

ktorý sa bude  v offroad areáli s možnosťou pojazdenia a vyskúšania si Vašich vozidiel Touareg v teréne..Nakoľko je však kapacita trate limitovaná ,,len" na 33 vozidiel, je potrebná predregistrácia účastníkov, ktorí by si chceli ísť aj zajazdiť. Registrácie na s.krajmer@touaregclub.sk

 

VW koncern bude zastupovať predajca Autonovo a.s. Banská Bystrica, ktorý bude prezentovať vozidlá Touareg II a Amarok.
Predstavený bude aj Touareg II v expedičnom prevedení.
 
 
Takže zdravím všetkých majiteľov vozidiel Touareg a Amarok a tiež našich priaznivcov a chcem Vám touto cestou pripomenúť, že už nám zostávajú iba 3 dni do 1.Touareg zrazu na Slovensku.
..počasie podľa SHMU hlásia na krásnych 18° a polooblačno, takže by to mohlo byť ok ;-)
Takže v sobotu sa vidíme v Brezne...tešíme sa na Vás :-)

 

 
Prepáčte mi,..ale na jednu dôležitú vec som ešte zabudol...k povinnej výbave vozidla je potrebné pribaliť si dobrú náladu, nakoľko nejde o život...ideme sa zabávať a k dobrej nálade nám dopomôže DJ Samo ;-) :-)
 
Pravidlá zrazu:

1. Za akceptovanie pravidiel zrazu sa považuje podpísanie registračného formulára pri registrácii účastníkov a pre divákov znakom akceptovania pravidiel zrazu je ich vstup do areálu, v ktorom sa zraz koná.
...
2. Vstup neplnoletej osoby je možný len s osobou, ktorá dovŕšila viac než 18 rokov.

3. Nedodržanie pravidiel bude mať za následok „VAROVANIE“, v prípade opakovanej situácie nasleduje vyhostenie zo zrazu bez náhrady vstupného.

4. Organizátori zrazu nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu akéhokoľvek predmetu.

5. Organizátori si vyhradzujú právo vykonať zmeny v pravidlách a programe zrazu bez udania dôvodu.

6. Účastníci sú povinní zachovať opatrnosť z dôvodu prítomnosti pohybujúcich sa motorových
vozidiel. Počas jazdy v teréne, sú účastníci povinný zotrvať vo vozidle, okrem organizátorov, prípadne osobou na to určenou pri komplikovanejších prekážkach, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti na trati. Ak by účastník potreboval opustiť vozidlo, musí o tom upovedomiť organizátorov.
Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenie v priebehu konania zrazu.

7.Vodič vozidla, jazdiaci v teréne musí mať bezpodmienečne zapnutý bezpečnostný pás a to isté sa vzťahuje aj na všetky osoby vo vozidle.

8. Všetci účastníci sú povinní dodržiavať príkazy vydané organizátormi.

9. Vzhľadom k ustanoveniam všeobecných podmienok poistenia zodpovednosti, nenesie usporiadateľ žiadnu zodpovednosť za prípadne škody na majetku spôsobené vozidlami. V prípade škody vzniknutej na majetku, či vozidle, sa poškodený dožaduje svojimi právami dohodou, alebo súdnou cestou s osobou, ktorá škodu spôsobila.

10. Organizátori majú právo nevpustiť, alebo vyhostiť účastníka zrazu, ak vznikol predpoklad po uvážení organizátorom.

11. Každý účastník je povinný udržiavať čistotu v mieste svojho pohybu.

12. Účastníci, ktorí sú v doprovode domáceho zvieraťa, sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré vyžaduje zákon. Súčasne za ne nesú plnú zodpovednosť.

13. Je zakázané narušovať fyzickú integritu, rovnako ako devastáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj životné prostredie v mieste zrazu.

14. Je zakázané vstupovať do areálu pod vplyvom alokoholu, návykových látok, drog a taktiež ich užívanie v priebehu konania zrazu. Porušenie má za následok okamžité vyhostenie z areálu bez náhrady vstupného.

15. Všetky záležitosti, ktoré nie sú zahrnuté v týchto pravidlách, sú ponechané na výklade organizátorov zrazu.

16. Rozhodnutie v kompetencii usporiadateľa zrazu je konečné rozhodnutie.

V Brezne dňa 20.4.2013

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf