Ankara a let


 Náš tretí deň  CapetoCape Touareg sme strávili  v Turecku. Po rýchlom umytí sa Rainer priblížil k hraničnému priechodu. Hraničná kontrola všetko kontrolovala veľmi podrobne. V tej chvíli ma napadlo a priali sme si, aby sme bol...i v Nordkapp ("odkiaľ sme sa práve vrátili do tepla s našim Touaregom"), keď sme stáli vonku v ľahkom oblečení so starostkou  Nordkapp v zasneženom počasí. Teraz stojíme na tureckej hranici o 6 hodine ráno a je 21 ° C a majú tu stovky komárov, ktoré  na nás útočia. Kladiem si otázku..čo je horšie?
   Všetko ide podľa nášho plánu,  naše vstupné dokumenty a tiež vozidlo sú kompletné, a kým vyjde slnko, smerujeme k Istanbulu. Opäť nie sme sami, traja priatelia a zamestnanci z Volkswagen Turecko na nás čakali na hraniciach a sprevádzajú nás na našej ceste cez ich domovskú krajinu. Dostávame sa k Bosporu v rannej dopravnej špičke, len dva mosty spájajú toto mesto medzi Európou a Áziou. Prechádzame hustou premávkou... hádky,v, predbiehanie z pravej strany - my sme však stále v pohode a uvoľnení, a dávame si ľadovú kávu z autochladničky Waeco. Smejeme sa na tom, ako sme sa stali svedkami nehody vodiča, ktorý sa snažil dostať cez rušnú križovatku a skončil nárazník na nárazníku. Aj keď to znie ako dráma - ale premávka ide úplne bez problémov a vodiči idú ďalej.
   Zastavili sme pri Ankare cestou na naše miesto určenia v juhovýchodnej časti krajiny. 1000 km autom bez zastávky a tak si dávame 10 minút pauzu pri stánku s ovocím a natiahnuť svoje nohy medzi diaľnicou a slaným jazerom. Ale i tak sme sa najedli "doma" - teda vo vnútri Touarega.  Bola to dobrá myšlienka, pretože potrebujeme nejaký krátky čas na prekontrolovanie našich zariadení - a kto vie, možno budeme na letisku tiež sprchu ... sen sa stal skutočnosťou.

#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
  More on: www.touareg-capetocape.com Zobraziť viac
We spend our third day in the CapetoCape Touareg in Turkey. After a quick wash, Rainer approached the border crossing procedure. The border officials watched everything critically. In the meantime, we remembered the wish we had at Nordkapp ...("just back into the warm Touareg"), when we were standing outside in our light outfit with Nordkapp´s mayor in snowy weather. Now, we are standing at the Turkish border, 6 a.m. and 21°C and having hundreds of mosquitos attacking us. What is worse? A question, we´ll have more often during our tour.
We´re well on our schedule, the entry documents for men and machine are complete and while the sun rises, we´re approaching Istanbul. Once again we are not alone as three friendly employees and old friends from Volkswagen Turkey wait for us at the border and accompany us on our way through their home country. We reach the Bosporus in the morning rush hour, only two bridges connect the city between Europa and Asia. We drive through heavy traffic with tailgating, wrangling in, overtaking on the right - we´re still relaxed, and get an iced coffee out of out Waeco in-car fridge. And smile as we´re seeing the same drivers again, who tried to get through the heavy traffic by driving bumper to bumper. And even if it sounds like drama - the traffic runs perfectly fine and the drivers are taking care of each other.
We´re passing Ankara and driving on to our destination in the Southeastern part of the country. 1000 km and a drive without any disruptions allow a 10 minute stop at a fruit stand and stretching out our legs between highway and salt lake. Nevertheless we eat "at home" - inside the Touareg - what else? It was a good decision, because we need some slack time to check our equipment - and, who knows, maybe we´ll also find a shower at the airport...a dream came true!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com Zobraziť viac
(18 fotiek)

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf