Vrelé privítanie v Bratislave - cez Maďarsko, Srbsko, Bulharsko k tureckej hranici počas jednej noci

Dobré ráno z CapetoCape Touareg!
Samozrejme, že sme nešli včera po večeri spať. Cez Brno sme išli priamo do Bratislavy, mesta, kde bol náš Touareg vyrobený.
Aj tu zástupcovia Volkswagen Slovensko pripravili pre nás prekvapenie. Na hrani...ci so Slovenskom nás čakali dva nové "Facelift" VW Touaregy a sprevádzali nás na ďalšiu čerpaciu stanicu na dotankovanie paliva a tiež mediálnu zastávku. V Touaregoch sedeli mechanici, ktorí pripravovali náš Touareg pred pár mesiacmi a ktorí vložil všetko svoje úsilie do nášho projektu a perfektne pripravili auto pre nás. Pre celú túto veľkú podporu, Vám chceme ešte raz poďakovať.
Okrem nich na nás čakali zástupcovia niektorých médií, rovnako ako aj marketingové oddelenie VW Slovakia a VW Touareg Club Slovakia. Ďakujeme za vrelé privítanie - bolo to pre nás veľmi emotívne.
Po odchode zo Slovenska, sme sa presunuli do Maďarska a pozdĺž hlavného mesta Budapešti. Vo večerných hodinách sme si museli pripraviť prvýkrát naše pasy a vstúpili sme do Srbska. V noci sme prešli Bulharsko - zástupca nášho logistického partnera Kühne + Nagel nám pomáha s vybavovaním formalít. Teraz čakáme na tureckej hranici na prechod hranicami.


Good Morning from the CapetoCape Touareg!
Of course we did not go to bed after dinner yesterday. Via Brno we went directly to Bratislava, the city where our Touareg was built.
And also here, Volkswagen Slovakia had prepared a surprise fo...r us. On the Slovakian border two new "Facelift" VW Touaregs waited for us and accompanied us to the next fuel and media stop. Inside the Touaregs, there were the mechanics, who had worked on our Touareg for the last few months, who had put all their effort into our project and prepared the perfect car for us. For all this great support, we want to thank you once again.
Besides them, some media representatives waited for us, as well as the marketing department of VW Slovakia and the VW Touareg Club Slovakia. Thank you for the warm welcome - it was very emotional for us.
After leaving VW Slovakia, we went on to Hungary and past its capital Budapest. In the evening, we had to gather our passports for the first time to enter Serbia. We also crossed Bulgaria in the night - a scout from our logistics partner Kühne + Nagel made the paper works easier for us. Now, we are waiting at the Turkish border as we are managing the border crossing.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf