Doplňujúce info..

Doplňujúce info..

Po dnešnej niekoľkohodinovej porade sme usúdili, že predajný bufet nebude potrebné zabezpečovať a celodenná strava pozostávajúca z troch druhov jedla - gulášu, VW párok Currywurst a polievky Gaspacho, ktoré budú k dispozícii počas celého poludnia, bude určite postačujúca. Samozrejme tiež aj s nápojmi ;)


Pre deti do 12 rokov sa pripravuje špeciálny program agentúrou.


Na účasti nášho maskota-ťavy intenzívne pracujeme už niekoľko dní. Veríme, že sa nám podarí ju na Záhorie dostať.
Ako už bolo spomenuté vyššie, tak TCS sa plánuje spolupodieľať na jej chove formou adopcie.
Keďže sa však jedná o vyššiu čiastku, tak dúfame, že nás v tomto dobročinnom projekte podporíte i Vy.


Súťaže budú dve na vozidlách Touareg II. generácie. Konkrétne v jazde zručnosti podľa Area View cez prekážky a druhá s nádobou na prednej kapote naplnenou vodou taktiež cez prekážky. Najlepší traja jazdci týchto dvoch súťaží získavajú už spomínanú jazdu na Touareg špeciáli (tj 6 osôb)


Pre urýchlenie registrácie a dodržanie plánovaného začiatku a harmonogramu akcie sa mení čas registrácie z 9:00-10:00 na 9:45-10:00 hod.
Aby sa predišlo zdĺhavej registrácii, plánujeme tentokrát registračné poplatky nechať zaslať v predstihu na účet TCS, aby registrácia prebehla čo najrýchlejšie a mali sme presný prehľad o počte zúčastnených osôb, pre ktoré treba dať vyrobiť pamätné reklamné predmety.
Taktiež chceme predísť situáciám z minulosti, kedy veľa registrovaných osôb neprišlo a nás tak vždy dostali v konečnom dôsledku akcií do obrovských červených čísel, keďže tieto akcie neboli dotované.
Veríme, že tento náš krok sa stretne s pochopením.
Po spracovaní a uzatvorení všetkých registrácií 2 týždne pred konaním akcie Vám bude na uvedený mail zaslaná požiadavka o konkrétnu úhradu, aby sme týždeň pred konaním akcie mali už uzatvorené všetky počty.

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf