Egypt bol pre nás ťažký

Okrem zablokovaných dverí batožinového priestoru, je náš vstup do Egypta  bezproblémový - pridali sa ku nám aj naši priatelia z Volkswagen Egypt. Čakali na nás na letisku a sprevádzali nás dvoma VW Tiguanmi. Pomohl...i nám nafotiť pár fotiek auta z našej cesty po ich domovskej krajine a boli našimi skautami v rade vojenských kontrolných bodov.
Ľudia sa nám snažili všade pomôcť. Tri dni v Touaregu, dlhá cesta cez Turecko a prelet do Egypta nás dosť vyčerpal a cesta do Káhiry nebola pre hustú hmlu vôbec jednoduchá.
V Káhire sme uviazli v dopravnej špičke a teploty boli už nad 30 ° C. Na našej ceste do Asuánu cez Luxor, okolo chrámového komplexu náš palubný počítač ukazoval 43 ° C a asfalt na ulici bolo lesklý a mäkký. Pripadalo mi to ako náraz do tváre, keď sme otvorili dvere nášho Touaregu pri prvej zastávke na dotankovanie. ... Pani Hansenová sa môže tešiť vo svojej kancelárii v úrade v Nordkapp, si myslíme. My však musíme dokončiť našu misiu a odovzdať posolstvo z Nordkapp s osobným venovaním.
Vo večerných hodinách nás očarila Egyptská púšť, teraz máme najkrajší západ slnka počas celej cesty. Za pár hodín sa dostaneme do Sudánu, ktorý dúfam rýchlo prejdeme - a bez akýchkoľvek komplikácií. Niekedy počas noci by sme mali dosiahnuť polovicu našej cesty. Držte nám palce, aby to bola tiež aj polovica času! - Potom by sme mohli dosiahnuť náš rekord!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matthias Prillwitz
  Fotos by Marius Biela

Zobraziť viac

Apart from the stuck tailgate, our entry into Egypt was trouble-free - also grace to our friends from Volkswagen Egypt. They waited for us at the airport and accompanied us with two VW Tiguans. They also gave us the chance to shoot some car... to car pictures from our way through their home country and were our scouts at numerous military check points.
The people were on our side - anything else was not. Three days in the Touareg, the long journey through Turkey and the flight to Egypt left us tired, and dense fog on our way to Cairo did not make it easier.
In Cairo we got stuck in the rush hour, and temperatures were already above 30°C. On our way to Aswan via Luxor, past the temple complex, our board computer showed 43°C, and the asphalt on the street was shiny and viscous. It felt like a slap in the face when we opened the doors on our first fuel stop...Ms. Hansen with her office chain in Nordkapp is lucky, we think. But we have a mission to complete and the book from Nordkapp with personal dedication is well stored.
However, in the evening Egypt´s desert enchants us with the most beautiful sunset we´ve had for now. In a few hours we´ll reach Sudan, which we´ll cross tonight - hopefully without any complications. Sometime during the night we´ll also have completed half of the stretch. Keep your fingers crossed that it will also be half of the time - then, we would be possibly record-breaking!Egypt was hard on us
Apart from the stuck tailgate, our entry into Egypt was trouble-free - also grace to our friends from Volkswagen Egypt. They waited for us at the airport and accompanied us with two VW Tiguans. They also gave us the chance to shoot some car to car pictures from our way through their home country and were our scouts at numerous military check points.
The people were on our side - anything else was not. Three days in the Touareg, the long journey through Turkey and the flight to Egypt left us tired, and dense fog on our way to Cairo did not make it easier.
In Cairo we got stuck in the rush hour, and temperatures were already above 30°C. On our way to Aswan via Luxor, past the temple complex, our board computer showed 43°C, and the asphalt on the street was shiny and viscous. It felt like a slap in the face when we opened the doors on our first fuel stop...Ms. Hansen with her office chain in Nordkapp is lucky, we think. But we have a mission to complete and the book from Nordkapp with personal dedication is well stored.
However, in the evening Egypt´s desert enchants us with the most beautiful sunset we´ve had for now. In a few hours we´ll reach Sudan, which we´ll cross tonight - hopefully without any complications. Sometime during the night we´ll also have completed half of the stretch. Keep your fingers crossed that it will also be half of the time - then, we would be possibly record-breaking!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matthias Prillwitz
Fotos by Marius Biela Zobraziť viac

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf