Hakuna Matata

Keňa bola ku nám milosrdná - i keď nerovná cesta pekla nás a tiež naše prístroje dobre  vytriasla. Výsledkom bol večer blog, ktorý prišiel príliš neskoro a foglight, ktorý sa demontoval doslova sám. Retardéry nás spomaľovali... v našej neviditeľnej rýchlosti -pri prejazde jedným z týchto malých retardérov na ceste, ktoré slúžia na to, aby vás upozornili na začiatok dediny, alebo následnú policajnú kontrolu, pri rýchlosti okolo 100 km/h sme si užili krátky let - ale pre VW Touareg to nebol žiadny problém a my sme sa mohli už iba zasmiať.
S Grace Kühne + Nagel sme mali opäť perfektný prechod cez hranicu Kene a Tanzánie - Hakuna Matata znamená vítanie. Do Arusha sme prišli práve v dopravnej špičke, ale polícia nám pomohla rýchlo sa presunúť cez všetky ich kontrolné stanovištia. Prešli sme cestu cez Serengeti Nationalpark a kráter Ngorongoro - je to povinná zastávka pre každého, kto cestuje Tanzániou - teraz sa presúvame po východnej strane jazera Manyara. Ak si spojíte návštevu týchto osobitých miest na 5 dňovom Safari, môžete si odškrtnúť "Veľkú päťku" na vašom Bucket Liste.
   Na tejto trase môžete nájsť tiež krásne suveníry. Ale teraz nie je čas, aby sme mohli navštíviť Masai mart - musíme dosiahnuť svetový rekord.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela
Zobraziť viac

Kenya was clement on us - even if the corrugated ground of the Road of Hell gave us and our equipment a good shake. The result was an evening blog which came far too late and a foglight which dismantled itself. An unseen speed bumper had to... disturb our night as well - one of these small uprisings in the asphalt which are supposed to make you aware of a village or a police control ahead. After driving at around 100 km/h we enjoyed another small flight - no problem for the VW Touareg and we could laugh about it.
Grace to Kühne+Nagel we had a perfect run through the border between Kenya and Tanzania again - Hakuna Matata means welcome. We arrived in Arusha at rush hour but the police men waved us through all of their check points. We´ve passed the road to the Serengeti Nationalpark and the Ngorongoro crater - a must for everyone traveling Tanzania - and are now driving towards the eastern side of Lake Manyara. If you combine a visit of these special places to 5 days of Safari, you can cross the "Big Five" off your bucket list.
You can also find great souvenirs on this route. But for now, there is no time for us to visit a Masai mart - we´ve go a record to set.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Photos by Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf