Honningsvag / Nordkapp

Honningsvag / Nordkapp - práve sme sa dostali na miesto nášho posledného nocľahu v ozajstnej posteli. O pár hodín vyrážame. Dalo by sa povedať, že je to pokoj pred búrkou, ale naša myseľ je už plná myšlienok.
  Dobrá príprava nám určite po...môže nájsť pohodu v kabíne, ale jednotlivé okolnosti však môžu viesť k napätiu v priebehu tak dlhej jazdy. Veď 18,000 km zahŕňa mnoho možných nebezpečenstiev, ktoré môžu byť minimalizované opatrnosťou a rozumným štýlom jazdy.
  Už nie je žiadny čas na starosti - VW Touareg je nabalený a pripravený už dnes.
Pani Hansenová, starostka Nordkapp, spúšťa stopky v nedeľu o 3 hodine ráno a oficiálne štartuje našu Touareg CapetoCape- Svetový motoristický rekord.
  Chceme začať túto cestu aj so zástupcami našich sponzorov a všetkých, ktorí nám pomohli a sme vďační za Vašu dôveru a veľkú podporu.
  V tejto chvíli si dávame naše posledné jedlo pred odchodom.
  Držte nám palce! 

 

Honningsvag/Nordkapp - we reached our last overnight accommodation with a real bed. Only few hours now until we leave. One could say, that it is the calm before the storm, but our mind is full of thoughts.
Good preparation will help us to... find some calmness in the cockpit, as individual circumstances can lead to tension during such a long drive. A tour of 18.000 km involves many possible dangers, which can be minimized by cautiousness and a smart style of driving.
But there is no time for worrying - the VW Touareg has to be packed and prepared today. Ms. Hansen, mayor of Nordkapp, will start the stop watch at 3 am on sunday morning and officially start our Touareg CapetoCape World Record Drive.
We want to begin this journey as representatives for our sponsors and all helping hands - we are grateful for your trust and the great support.
For now, we´re enjoying our last meal before leaving.
Only few hours left - keep up with us!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf