Info

Vzhľadom na to, že záujem o akciu takéhoto druhu bol v minulosti veľakrát z vašej strany dopytovaný, tak som sa snažil v tomto roku konečne tento formát zahrnúť medzi naše klubové akcie. Po rozposlaní viac ako 100-ky pozvánok mailom členom a priaznivcom TCS sa poctivo do daného termínu registrovalo 22 Touareg-posádok a jedna Amarok posádka. Čo je samozrejme dosť veľa a veľmi si vážim týchto ľudí a za takúto účasť by bol hrdý každý Touareg klub :)

Cca na 10 mailov mi prišla aspoň odpoveď vo forme oznámenia o nemožnosti účasti na akcii. Bol som z toľkej ignorancie dosť sklamaný, keďže som v pozvánke jasne žiadal o stanovisko či už kladné, alebo záporné, aby som nemusel ešte dodatočne absolvovať vyše stovky telefonátov...
Možno si viacerí neuvedomujú, že ja nie som zamestnancom ani importéra Porsche Slovakia spol. s r.o. a ani výrobného závodu Volkswagen a.s. z Devínskej Novej Vsi a tak nie je mojou pracovnou náplňou organizovanie týchto akcí a TCS je iba mojim koníčkom a stretnutia sa snažím organizovať hlavne pre Vás všetkých, aby ste sa mohli stretnúť s priateľmi, vymeniť si svoje skúsenosti a tiež sa čo to naučiť o spôsobe techniky jazdy a podobne...
Už len to, že sa snažím zorganizovať tieto naše klubové stretnutia ma stojí stovky hodín ročne svojho osobného voľného času a o financiách ani nevravím...
Tak by som do budúcna ocenil, ak by sa mi aspoň zo slušnosti dostávalo odpovede na tieto rozposielané pozvánky.

Odbočil som však od témy..
Posledné 2 dni som veľmi premýšľal o zrušení tejto akcie pre nezáujem, nakoľko som predpokladal, že o týchto 72 voľných miest v ,,Škole šmyku" sa doslova ,,zapráši" za tak špeciálnu cenu 39,- Eur (bežná cena tohoto produktu je 99,- Eur na osobu), ktorá bola daná paušálne zo strany SuperDrive za ,,kompletný balík za event" vrátane prenájmov, inštruktorov, hostesiek, ozvučenia, moderátora, fotografa, videoprodukcie a  občerstvenia na sumu 2800 Eur. Táto suma sa následne vydelila maximálnym množstvom možných účastníkov školy šmyku...tj 38,88Eur.
Keďže Vás nechcem sklamať a bola by to prvá zrušená akcia za 4 roky fungovania TCS, tak samozrejme ,,Touareg/Amarok škola šmyku" BUDE!!!
Bolo by to nefér hlavne voči už dosiaľ prihláseným 23 posádkam v počte 34 školených osôb.
Po porade sme sa však rozhodli vzhľadom na menší počet účastníkov k redukcii daných nákladov tak, aby neutrpela hlavne kvalita výučby. Všetko čo dodávalo akcii určitú ,,veľkoleposť" sme z rozpočtu museli škrtnúť...ide o občerstvenie (ktoré si však bude možné zakúpiť v penzióne na letisku), ozvučenie, moderátora, hostesky, fotografa, videoprodukciu.
Keďže predpokladaný výber registračného bude pri účasti všetkých dosiaľ registrovaných cca 1350Eur, do ceny samotnej školy šmyku nám zostáva ešte cca 400,-Eur deficit.
Nechávam preto registráciu na danú akciu ešte otvorenú do piatku 7.10. a zostáva mi len dúfať, že sa nájde ešte niekoľko ľudí, ktorým záleží na bezpečí svojom a tiež svojej rodiny a rozhodnú sa zúčastniť školy bezpečnej jazdy.

Všetci registrovaní počas nasledujúceho víkendu očakávajte mailom požiadavku na úhradu registračného na danú akciu.

Stano
predseda TCS

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf