Keňa nás miluje

Znovu sme na ceste. Nový deň začal pre nás  vstupom do Kene a teraz, pri západe slnka, sme zanechali za sebou Marsabit. Na hraničnom prechode medzi Etiópiou a Keňou šlo všetko rýchlejšie, než sme čakali. Na etiópskej stran...e sme prišli tesne pred zatvorením kancelárie počas obeda hraničným úradníkom. Vysvetlil som mu, že nebude žiadny obed a čas beží a potrebujeme potvrdenia. 3 pečiatky a nasledovala nekonečná diskusia o "bláznovstvách nemeckého ľudu" - úradník sa správne rozhodol a čoskoro sme boli v kancelárii na strane Kene, kde náš logistický partner Kühne + Nagel pripravil svojimi zamestnancami všetky potrebné dokumenty.
   To bolo skvelé - moc ďakujem!
   Spolu s malým bezpečnostným tímom na čele s "Wilfried", s ktorým sme sa už stretli počas našej pilotnej jazdy v máji / júni 2014 - sme sa vydali do Nairobi. Pre dobré počasie a situáciu na cestách sme dobehli časový plán a tak sme sa mohli trochu porozprávať s miestnymi obyvateľmi a umyť Touareg. Vyzeralo to, ako by sa kúpal v bazéne s blatom...
Držte nám palce, nech nám Keňa zostáva naklonená po celú noc!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela Zobraziť viac

We are on schedule again. This good day started with our entry into Kenya and now, at sunset, we are leaving Marsabit behind. The border crossing between Ethiopia and Kenya went quicker than we´ve had expected. On the Ethiopian side we did ...just arrive, before the official could close his office door for lunch time. No lunch time now - 6 strong willed eyes told him that we´ve got a record to set. 3 stamps and a never ending discussion about "crazy German people" - the official made a good decision and soon we were at Kenya´s office, where our logistics partner Kühne+Nagel had placed its employees with all prepared documents.
That was great - thank you very much!
Accompanied by a small security team, lead by "Wilfried", who we´ve had already met during our Scouttour in May/June 2014 - we went on to Nairobi. Good weather and road conditions made it possible to get us on schedule again, so we could have a little chat with the locals and clean up the Touareg. It looked as if it have had a bath in a mud pool...
Keep your fingers crossed, that Kenya stays well-disposed towards us throughout the night!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Photos by Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf