Nútená prestávka v Tanzánii

V mene celého nášho tímu Touareg CapetoCape sa chceme ospravedlniť našim partnerom a sponzorom za výpadok v našom dennom spravodajstve z nášho Touareg CapetoCape počas pokusu o svetový rekord prejazdu z Nordkapp do Cape Agulhas. Počas posledných dvoch dní sme neboli schopní ani logisticky a ani psychicky spracovať, triediť a dávať von informácie, takže sme vám nevedeli poskytnúť dlho očakávaný prehľad o tom, čo sa stalo. Dlhé hodiny sme boli jednoducho v depresii a sklamaní.

   Tu je posledná aktualizácia:

   Prejazd Tanzániou počas 6. dňa nášho pokusu o rekord prebiehal celé dopoludnie bez problémov. Po prejdení Tarangire Nationalpark a vodnej nádrže Metra bez straty času sme si chceli dať obed v reštaurácii v Iringa, ktorú si šéf tímu Rainer Zietlow pamätal z predchádzajúceho testovacieho prejazdu. Boli sme trocha unavení a tak sme premýšľali o tom, dať si normálnu večeru, namiesto sendvičov, kúpených pri našej poslednej zastávke počas doplnenia paliva - to bol náš plán.

   27. septembra 2014 náš pokus o svetový rekord bol prerušený po 6 dňoch, 9 hodinách, 35 minútach a 13.540 km, v blízkosti mestečka Iringa v  Tanzánii, kvôli nehode bez ujmy na našom zdraví, ktorá nebola spôsobená našou vinou. Rainer Zietlow, Marius Biela a Matthias Prillwitz sa nachádzame teraz Tanzánii v Dar Es Salam, kde bol náš Touareg prevezený tímom CFAO Motors, importérom značky Volkswagen do Tanzánie. Plánujeme opraviť náš Touareg čo najskôr, aby sme mohli pokračovať v našom pokuse o svetový rekord  Touareg CapetoCape k mysu Agulhas v Južnej Afrike.

   Od dnešného dňa budeme opäť prinášať pravidelné informácie o našich skúsenostiach a úsilí ohľadom  opravy nášho Touarega, ktoré určite nie sú oveľa menej vzrušujúce, než naše denníky z dosiaľ prejdených 16 krajín počas našej cesty.

   Držte nám palce, aby sme mohli pokračovať v našej ceste čo najskôr.

‪#‎capetocape‬ ‪#‎VWtouareg‬ ‪#‎rainerzietlow‬ ‪#‎nordkappcapeagulhas‬ # challenge4
‪#‎worldrecord‬ ‪#‎norwaysouthafrica‬ # HPC2C

   Viac na: www.touareg-capetocape.com

Fotografia používateľa Rainer Zietlow.

Fotografia používateľa Rainer Zietlow.

Fotografia používateľa Rainer Zietlow.

Fotografia používateľa Rainer Zietlow.

Rainer Zietlow pridal 6 nových fotiek.

In the name of the Touareg CapetoCape team, our partners and sponsors we want to apologize for the break in our reporting of our Touareg CapetoCape world record drive from Nordkapp to Cape Agulhas. During the last two days, we have not been capable of sorting everything out, neither logistically nor mentally, so we did not have the chance to provide the long overdue overview of what has happened. For many hours, we´ve simply been depressed and disappointed.

Here is the latest update:

Crossing Tanzania on the 6th day of our record drive went without any problems, also around noon. After passing Tarangire Nationalpark and the bottleneck of the Metra water reservoir without a delay, we wanted to have our lunch in a restaurant in Iringa, which team leader Rainer Zietlow remembered from the scout tour. We had a little slack time and thought about having a proper take away dinner instead of taking snacks and sandwiches from our fuel stop - that was our plan.

On September 27th 2014 the world record drive had to be interrupted after 6 days, 9 hours, 35 minutes and 13540 km, near Iringa, Tanzania, due to an accident without personal damage, which was not caused at our fault. Rainer Zietlow, Marius Biela and Matthias Prillwitz are now in Tanzania´s capital Dar Es Salam, where the Touareg was received by the team of CFAO Motors, Tanzania´s Volkswagen importer. We are now planning to repair the Touareg as soon as possible, to continue the Touareg CapetoCape world record drive towards Cape Agulhas in South Africa.

From today, we will again provide you with information regularly, to tell you about our experience and efforts around the rebuilding of our Touareg, which is definitely not less exciting than our record drive through 16 countries so far.

Keep your fingers crossed that we´ll be on the road again soon.

‪#‎capetocape‬ ‪#‎VWtouareg‬ ‪#‎rainerzietlow‬ ‪#‎nordkappcapeagulhas‬ ‪#‎challenge4‬
‪#‎worldrecord‬ ‪#‎norwaysouthafrica‬ ‪#‎HPC2C‬

More on: www.touareg-capetocape.com

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf