Príchod na Cape Agulhas

Dokázali sme to!
V nedeľu večer o 20:42 hod sme my- Marius Biela, Matthias Prillwitz a Rainer Zietlow - dosiahli konečne náš cieľ, Cape Agulhas, najjužnejší cíp Afriky s našim Touaregom. Policajtka JUKI Ann de Brai...n stopla náš čas v aute po 2 dňoch a 51 minútach, čas za ktorý sme prešli z Iringa v Tanzánii z miesta, kde sa stala nehoda, na Cape Agulhas - cestu dlhú 4480km.
   Napriek nehode a následnej zastávke v servise v Dar Es Salaam, sme prešli 17,000 km dlhú trasu za 21 dní a 16 hodín a prekonali sme tak rekord 28 dní od Nordkapp na Cape Agulhas, ktorý bol dosiahnutý ešte v roku 1984. Ak by sme vylúčili čas, ktorý bol potrebný na opravu Touarega, tak máme výsledný čas 8 dní a 10 hodín.
   Sme naozaj radi, že sme úspešne dokončili Touareg CapetoCape turné po tom všetkom.
   Mnoho, mnoho dík Volkswagenu, našim sponzorom a našim verným fanúšikom, ktorí nám držali palce počas všetkých týchto dňoch a verili nám po celú tú dobu.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com - s Mariusom Bielom Matze Prillwitzom


We did it! On Sunday evening, 20.42 p.m. we - Marius Biela, Matthias Prillwitz and Rainer Zietlow - reached the final goal, Cape Agulhas, the southernmost tip of Africa with our Touareg. Police officer Jukie Ann de Brain stopped the time in...side the car after 2 days and 51 minutes, the time it took us to get from Iringa in Tanzania, the place where the accident had happened, to Cape Agulhas - a journey of 4480 km.
Despite the accident and the following repair stop in Dar Es Salaam, we completed the 17.000 km long journey in 21 days and 16 hours and did still beat the record of 28 days from Nordkapp to Cape Agulhas, which was set in 1984. If we excluded the time which was needed to repair the Touareg, we got a result of only 8 days and 10 hours.
We are really happy that we completed the Touareg CapetoCape tour successfully after all.
Many, many thanks go to Volkswagen, our sponsors and our loyal fans, who kept their fingers crossed through all these days and believed in us all the time.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf