Registračný formulár

Registrujte sa cez nižšie uvedený formulár na našej stránke www.touaregclub.sk

Platby za ubytovanie v eurách pukazujte priamo na účet TCS uvedený v registračnom formulári.
Platby účastníkov z Českej republiky poukazujte dočasne na Ondrov účet
vedený v Českej republike 8436177399/5500 a on  ich jednorazovo presunie
na účet TCS na konci mesiaca, aby sme Vám ušetrili zbytočné bankové
poplatky medzi štátmi, keďže tieto sa pohybovali až na úrovni cca
20€..účet je vedený aj v korunách a aj eurách..takže buď poukazujte priamo Eurá, alebo sumu v korunách v aktuálnom kurze 26,10 Kč.
Ďakujem za pochopenie

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf