Svetový rekord sa začína!

Tím CapetoCape Touareg je už na ceste! Krátko po 3 hodine ráno, starostka Nordkapp pani Hansenová odštartovala náš pokus o svetový motoristický rekord. Pri tejto príležitosti sa dekorovala a priniesla si aj reťaz úradu s erbom, ktorými nazn...ačuje, ako vysoko je náš projekt cenený tu v najsevernejšom cípe Európy. Priniesla taktiež darček a osobný list pre starostu najjužnejšej obce Afriky Cape Agulhas, ktoré mu odovzdáme. Jej odkaz sa stal aj našim a stlačila tlačidlo pre spustenie časomiery našich stopiek.
Sezónne úplne prvý sneh prišiel s ňou a tak nás cestou sprevádzalo aj sneženie, ktoré skončilo až východom slnka. Za pár hodín opúšťame Nórsko, prejdeme cez Fínsko a ďalej  na juh pokračujeme cez Švédsko.

Sledujte nás naživo pri našom pokuse o svetový rekord.
Ďalšie správy Vám prinesieme dnes večer!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
  More on: www.touareg-capetocape.com
Matze Prillwitz Marius Biela
Zobraziť viac
The Touareg CapetoCape Team is on its way! Shortly after 3 a.m., mayor Ms. Hansen did send us on our World Record Drive. To mark the occasion, she brought her chain of office, which shows that our project is highly appreciated up here at th...e most Northern tip of Europe. She brought a present and a personal letter for the mayor of Africa´s most Southern municipality Cape Agulhas, which we´ll deliver. Her wish became ours when she pressed the start button of our stop watch.
The season´s first snow came also with her, so we were accompanied by snowfall which only stopped at sunrise. In a few hours, we will already leave Norway and cross Finland shortly, before we drive southbound through sweden.
Follow us live on our World record drive, from which you will read more this evening!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Matze Prillwitz Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf