Sudán v noci

V noci sme opustili Egypt cez neoficiálne vojenské kontrolné stanovisko na ceste, ktorá bola otvorená len pre nás. Náš vstup do Sudánu bol iný, než sme očakávali: plno rozhľadní a plotov z ostnatých drôtov, malý uvítací výbor ...na nás čakal, len 5 m za hranicou, nesúci veľký "uvítací" banner. Pri vstupe sme zacítili vôňu jedla z malého Tollhouse, kde si dvaja muži pripravovali jedlo a ostatní  fajčili vodnú fajku pod jasnou hviezdnou oblohou. Vyzeralo to ako u nás, keď si dávate po práci pivo s priateľmi. Potom nastal veľký tresk a vypadol prúd - pri sviečkach dostávame naše vstupné pečiatky. Vitajte v Sudáne!
   Dobré jazdné podmienky z prvých 1000 km v noci boli pre nás ľahké. Na ceste bolo iba málo naviateho piesku, ktorý pravdepodobne priniesla malá púštna búrka,  ktorý nás upozornil, že máme jazdiť opatrne. Importér  Volkswagen na nás čakal na VW Amaroku a  sprevádzal nás po etiópsku hranicu. Počas tankovania paliva v Sudáne, Chartúme pozeráme na dobytok, ktorý ženú okolo nás. Cesta sa zhoršila na posledných 300 kilometrov, a trvalo mi to skoro hodinu, než som napísal tieto riadky, pretože Touareg ma poriadne trasie. Okolitá príroda je stále viac a viac zelenšia a pestrejšia ... Blížime sa stále viac k úrodnejšej časti Afriky. Začína svitať, Etiópia je priamo pred nami.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog Matthias Prillwitz Zobraziť viac

We left Egypt in the night via an unofficial military checkpoint on a road, which was only opened for us. Our entry into Sudan was other than expected: instead of watchtowers and barb wired fences, a small welcoming committee waited for us,... just 5 m behind the border, carrying a large "Welcome" banner. On entry we could smell food in the small tollhouse, two men were preparing a meal, other ones were smoking a shisha under the clear, starlit sky. It felt more like an after-work beer with friends. Then a big bang and a power blackout - we got our entry stamps in candle light. Welcome to Sudan!
Good road conditions made the first 1000km of the night easy for us. Only scattered sandbanks, which probably came with little desert storms, reminded us of cautious driving. The Volkswagen importer waited for us in a VW Amarok and accompanied us to the Ethiopian border. A fuel stop in Sudan´s capital Khartoum and watching the cattle herding around us were the only highlights during the night. The roads became worse on the last 300 km, and it took me nearly one hour to write these lines, since the Touareg rattles me thoroughly. The environment becomes greener and more colorful...we are approaching the more fertile regions of Africa. The sun has risen, Ethiopia is right in front of us.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matthias Prillwitz Zobraziť viac

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf