Tím a diely sú pripravené na dlhý pracovný deň

Dopoludnia Rainer a Marius  mohli konečne vyzdvihnúť diely v cieli,  veľká pomoc zo strany Kühne + Nagel. Všetky diely boli dobre zabalené a kompletné - skvelá práca v Bratislave a vo Viedni.... V konvoji VW Amarokov boli diely prevezené z letiska do dielne.
   O niekoľko hodín neskôr pristáli tiež naši hostia Johannes komb z centra Volkswagen Fulda a Benjamin Krenzer, vedúci dielne "Buschmechanik". Títo dvaja odborníci tu v Dar Es Salaam, sa budú snažiť, aby sme sa mohli vrátiť v tomto týždni k nášmu pôvodnému cieľu. Ich odhodlanie je presvedčivé - miesto odpočinku z dlhého letu zisťujú všetky kľúčové informácie a pripravujú karosériu Touarega. Od dnešného dňa, každý z nás čelí jedinej výzve "naštartovať motor."
   K tomu treba skoro  všetky diely namontovať, niektoré z nich vyžadujú aj zmeny v softvéri. Akonáhle sa motor spustí, budeme s vami zdieľať našu radosť. Naše veci sú zbalené, takže dúfame, že náš ďalší blog bude z jazdy Touaregom, napísaný niekde v Tanzánii, či Zambii, to všetko pod heslom "Touareg CapetoCape".
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela


All parts are there, now manpower and teamwork are challenged.
In the midmorning, Rainer and Marius could finally pick up the parts from the customs, grace to great support by Kühne+Nagel. All parts were well packaged and  complete - great... work in Bratislava and Vienna. With a convoy of VW Amaroks, the parts were transported from the airport to the workshop.
A few hours later, our guests Johannes Komb from the Volkswagen centre in Fulda and Benjamin Krenzer, operator of the workshop "Buschmechanik", landed as well. With these two, we now have experts here in Dar Es Salaam, who will try to make the goal of restarting this week possible. Their commitment is convincing - instead of resting from the hard flight, they got all key data and prepared the body of the Touareg. From today on, all of us meet the challenge "start the engine".
For this, nearly all hang-on parts have to be replaced, some of them require even changes in the software. As soon as the engine runs, we will share our joy with you. Our bags are packed, so we hope that our next blog reaches you from a driving Touareg, written somewhere in Tanzania, heading Zambia, all under the slogan "Touareg CapetoCape".
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Photos by Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf