Účasť na akcii

Neviem, čím to je a nechce sa mi veriť, že pravdeopdobne cena ,,35,-€" na posádku v počte 2 osôb spravilo taký problém pre účasť viacerých posádok, nakoľko veľmi veľa ľudí sa ešte počas leta dopytovalo ohľadom konania jesennej akcie, ktorú som mimochodom už ani neplánoval robiť po tom, čo som si zažil v Alpách na expedícii s jednou posádkou (vlastne len časťou posádky) a tak priznám sa, som dosť sklamaný momentálne účasťou a nezáujmom o túto akciu zo strany via...cerých týchto ľudí...
Nepochopiteľné pre mňa je aj to, že ak si ja nájdem toľko času a pripravujem každú jednu akciu niekoľko týždňov, vložím do prípravy akcie niekoľko desiatok až stoviek hodín (o financiách sa radšej ani nevyjadrujem) a dám si tú námahu, že rozpošlem pozvánky ešte aj mailom, čo mi vždy zaberie v priemere cca 1,5 hodiny pri odoslaní cca 90-100 mailov (okrem pozvania tu na fb), že niekto nie je schopný aspoň zo slušnosti, alebo úcty k tejto mojej bezodplatnej práci (rozumej ZADARMO) odpovedať na jednoduchú otázku v závere pozvánky ,,Oznámte mi prosím svoju účasť/neúčasť"...Teda aby som nekrivdil všetkým, tak odpovedať odpovedali až 2!!!  (slovom dvaja) ľudia, že už majú iný program.
No myslel som si, že odpoveď na ,,Pozvánku" či už na akciu, alebo hoci kam, je úplne samozrejmá vec a otázka elementárnej slušnosti človeka, či už vlastní Touareg, Amarok,....alebo Fabiu, Daciu atď..
Pravdepodobne v plánovaní akcií na budúci rok budem musieť zredukovať počty akcií, aby nedochádzalo k ich ,,presýteniu"...a ľudia si ich viac vážili a tiež aj moju veškerú prácu v rámci klubu.

Reálne počty registrovaných
- Touareg - 24
- Amarok - 2
- iné - 5
- osoby vrátane detí 71

Teším sa na Vás všetkých budúci víkend
...a pre pre nezúčastnených by som chcel odkázať, skúste sa prosím zamysleieť nad mojimi slovami, nakoľko neviem a netuším, čo ste vlastne očakávali od členstva v TCS...

Po tejto akcii sa určite začne riešiť otázka ročného členského a od nového roku sa bude diferencovať registračný poplatok na akcie pre člena a nečlena TCS, aby sme mohli robiť stále lepšie a zaujímavejšie akcie pre Vás všetkých

Ahoooj Stando
predseda TCS

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf