Z Berlína do Prahy

Z  Berlína do Prahy
Obchádzka v špičke pri Lübeck 's bola správnou voľbou, ako sme mali možnosť vidieť. Keď sme dorazili do Puttgarden - uvideli sme obľúbenú dopravná značka všetkých nemeckých vodičov. Tesne pred 9 hodinou ráno sme dorazi...li na čerpaciu stanicu v Berlíne. Boli sme veľmi šťastní počas tejto prestávky, keďže sa v krátkom čase našej zastávky, objavili niektorí priatelia a televízny štáb. Odpovedali sme na otázky novinárov, ktorí sa zaujímali o tento svetový rekord.
   V Berlíne sme mali možnosť spracovať aj naše prvé video, ktoré si teraz môžete pozrieť na www.touareg-capetocape.com/video a https://www.youtube.com/watch?v=kwUWWnh4zlQ&list=UUlUyRKLXi41XKhpYcSwBn7Q
   Ponúkame vám malý pohľad na naše turné - ďalšie videá budú nasledovať každý deň.
Potom sme sa presunuli cez Drážďany do Prahy, kde sme zažili temnú stránku nemeckých diaľnic : dopravné zápchy. Ale pracovníci Volkswagen Česká republika tam boli, aby nám pomohli. Na začiatku hlavného mesta Českej republiky nás čakali sprievodcovia, ktorí nám pomohli presunúť sa rušnými ulicami Prahy. Mnohokrát ďakujeme za túto neštandardnú službu - Táto pomoc nám bola veľmi užitočná, aby sa nám podarilo opäť dostať do nášho časového plánu po dlhej mediálnej zastávke v Berlíne.
   Za Prahou sme nechali dážď, ktorý nás prenasledoval zo Škandinávie do východnej Európy. Momentálne sme na ceste do Bratislavy, rodného mesta nášho VW Touarega
...je čas na večeru - Marius, môžete pripraviť nejaké sendviče? Veď sedíte v "kuchyni" nie?! 


The detour around Lübeck´s rush hour was the right thing to do, as we could see when we arrived in Puttgarden - quickly we saw the favorite traffic sign of all German drivers. Just before 9 a.m. we reached the fuel station in Berlin. We wer...e happy for this short slack time, since some friends and a TV team popped over. We answered the journalists´ questions about the world record drive and they followed the procedure of our fuel stop with interest.
In Berlin we did also have the chance to upload our first Video Clip which you can now watch on www.touareg-capetocape.com/video and https://www.youtube.com/watch?v=kwUWWnh4zlQ&list=UUlUyRKLXi41XKhpYcSwBn7Q
We hope you enjoy this small insight into our tour - more videos will follow every day.
Afterwards, we drove to Prague via Dresden, where we experienced the dark side of the German Autobahn: traffic jam. But Volkswagen Czech was there to help us out. On the border of the Czech capital, a guide waited for us to route us through the heavy traffic of Prague. Many thanks for that special service - these minutes were very helpful to get us into our schedule again after the long media stop in Berlin.
Behind Prague we could also leave the rain behind, which had followed us from Scandinavia to Eastern Europe. We´re on our way to Bratislava, hometown of our VW Touareg... Now its time for dinner - Marius, could you prepare some sandwiches? You are sitting in the "kitchen" anyway!

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf