Zbohom Tanzánia, vitajte v Zambii a Zimbabwe

Včera o 20:42 to opäť prišlo: po 13 nervóznych dňoch v dielni, pán Kinder Gharama Saidi, zástupca mesta Iringa nás odprevadil na poslednú časť nášho Touareg CapetoCape dobrodružstva. Okrem ofici...álneho merania času, sme sa podpísali do Zlatej knihy Iringa, ktorá bola pripravená na radnici v neskorých nočných hodinách.
   Po natankovaní našich 3 nádrží sme v noci prekročili hranicu do Zambie. Vďaka zamestnancom Kühne + Nagel sme prešli rýchlo pasovou a colnou kontrolou. Cestné a poveternostné podmienky v Zambii nám boli naklonené, nakoľko mnoho čínskych cestných stavebných firiem pracuje na stavbe hlavných trás. Popri niekoľkých prevrátených kamiónoch sme prešli pomerne rýchlo a tiež krajinu cez veľa národných parkov, až sme dorazili do Lusaka.
   Minuli sme hranice republiky Kongo a o niekoľko sto metrov sme sa dostali na našu ďalšiu hodinovú zastávku na doplnenie paliva v Lusake. Sme naozaj radi, že sme dokončili prvých 2000km v opravenom  Touaregu bez akýchkoľvek problémov. Tankovanie, umývanie okien, trocha oleja - všetko je rovnako, akoby sa nič nestalo.
   Samozrejme, že všetci sme trocha sklamaní, že náš pokus o svetový rekord sa viacmenej premenil na Touareg Afrika Challenge - ale nadšenie v kokpite je stále, a to najmä preto, že pre všetkých našich sponzorov, partnerov a fanúšikov je to stále živý projekt . Všetky pomocné ruky, tím, a tiež aj my sme robili  všetko, čo sme mohli spraviť. Chceme vám poďakovať za vašu dôveru v nás. Naš konečný cieľ Cape Agulhas, je teraz od nás vzdialený len jeden a pol dňa cesty.
   V neskorých popoludňajších hodinách sme sa dostali k rieke Zambezi na hraniciach so Zimbabwe a práve prebieha hraničná kontrola. Zostáva nám len pár hodín denného svetla na ceste k národnému parku  Mana Pools a potom sa presunieme v noci k Louis Trichardt, prvému väčšiemu mestu v Južnej Afrike. Mimochodom teraz sme opäť v rovnakom časovom pásme, ako je Nemecko. Len máme obrovský rozdiel teplôt  - v súčasnosti tu máme 38 ° C a je strašne dusno ...
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela


Yesterday, at 8.42 p.m. it was happening again: after 13 anxious days in the workshop, Mr Kinderu Gharama Saidi, city counselor of Iringa sent us on the last part of our Touareg CapetoCape adventure. Besides the official time keeping, we si...gned the Golden Book of Iringa, which was especially taken from the town hall at late hours.
After filling our 3 tanks, we crossed the border to Zambia in the night. Grace to an employee of Kühne+Nagel, passport and customs control went by fast. Road and weather conditions in Zambia were on our side, as many Chinese road building companies work on paving the main routes. Despite some overturned trucks we could go quite fast and crossed the country between the many national parks, until we reached Lusaka.
We missed the border of the Republic of the Congo by only some hundred meters and got to our next fuel stop in Lusaka at 1 p.m. We are really happy, that we have completed the first 2000 km in the rebuilt Touareg without any problems. Refueling, cleaning the windows, a little bit of oil - just as nothing had happened.
Of course, all of us are a little disappointed that our world record drive more or less turned into a Touareg Africa Challenge now - but the excitement in the cockpit is still there, especially because all of our sponsors, partners and fans kept the project alive. Our helping hands and we, the team, did everything we were able to do. We want to thank you for the trust in us. Our final goal, Cape Agulhas, is only one and a half days away now.
In the late afternoon, we approached the Zambezi river, on the border to Zimbabwe, and are just done with all border proceedings. Now we have only few hours of daylight left in the Mana Pools national park and are then approaching Louis Trichardt in the night, the first bigger city in South Africa. We are now back in the same timezone as Germany, by the way. Only the difference in temperature should still be great - currently we´ve got 38°C and the air is stuffy...
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Photos by Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf