Registračný formulár

V súlade s platnosťou Zákona č. 96/2012 o zákaze vstupu osôb do priestorov voj. obvodov,vstup každej osoby je podmienený akreditáciou do tohto priestoru. Na základe toho je potrebné vyplniť nižšie uvedené údaje všetkých osôb vo vozidle pre VTSU Záhorie.

Zbierka zákonov 122/2013

Zákon 122 zo dňa 13.apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRVÁ HLAVA

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 8 Sprostredkovateľ

1) Prevádzkovateľ ( Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie) je oprávnený na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa (Občianske združenie Touareg Club Slovakia)

pre potrebu akreditácie všetkých účastníkov Touareg desert experience 2014 vo Vojenskom obvode Záhorie.

     
 

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf