A teraz najpodstatnejšie info...

A teraz najpodstatnejšie info...

Poprosím všetkých registrovaných, aby si svoj príjazd na Trenčianske letisko naplánovali podľa svojich možností najneskôr na 8:30 h. !!!
Nakoľko v čase 8:30 až 9:00 je naplánovaná registrácia s prezentáciou, kedy bude treba v tomto čase odparkovať vozidlá na spoločné vysuté parkovisko vyčlenené pre TCS.
Následne  podpísať prehlásenia o účasti pre TCS a tiež doklady pre spoločnosť SuperDRIVE. Prevziať si registračné karty pre školených účastníkov.
Kto budete mať záujem o teplý obed, tak si budete môcť vybrať pri registrácii z daného menu a nahlásiť počty v reštaurácii penziónu letisko.
(Obed nie je zahrnutý v cene registrácie!)
Taktiež v tomto čase už bude treba nahlásiť Leteckej škole váš záujem o let nad Trenčínom a okolím.
Buďte prosím už pripravení na tieto otázky.
Väčšina z vás bude musieť ešte vyplatiť za školu šmyku ;)
A už o 9. hodine by mala začať teoretická časť školenia!!
Musíme tentokrát bezpodmienečne dodržať tento harmonogram, aby sme všetko stíhali.
Určite mi dáte za pravdu, že stihnúť toto všetko za 30 minút bude dosť problematické.
Po teoretickej časti bude nasledovať rozdelenie do 3. skupín a následne sa všetci s vozidlami presunieme na runway.
Tu prvá skupina pôjde jazdiť na tréningové centrum SuperDRIVE, druhá jazdu zručnosti na zspojovaciu komunikáciu k runway a tretia skupina pôjde na runway na šprinty.
Po 2 hodinách jázd sa presunieme spoločne do penziónu Letisko, kde sa bude podávať objednaný obed.
Čas vyčlenený na obednú prestávku je 1 hodina.
Opäť spoločný presun na runway a prestriedanie skupín v aktivitách. Opäť 2 hodiny jázd.
Nasledovať bude prestávka cca 30 minút a opäť sa skupiny prestriedajú v aktivitách. Opäť 2 hodiny jazdenia.
Predpokladaný čas ukončenia je 17:30 - 18:00 hod. , kedy musíme opustiť letisko.
+ vyhodnotenie

Lety budú realizované priebežne počas dňa.

Dúfam, že Vás daný program a aktivity zaujmú a po absolvovaní Touareg/Amarok školy bezpečnej jazdy so SuperDRIVE sa stanú z Vás oveľa lepší vodiči.
Držím Vám palce a vidíme sa v sobotu ráno.

Stano
predseda TCS

PS : Kto mi bude chcieť pomôcť a priložiť ruku k dielu, tak ráno cca od 7:30 budem nafukovať a stavať nafukovacie brány + montovať a stavať beachflagy + pri tréningovom centre SuperDRIVE pri runway bude treba postaviť klubové iglu...

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf