Naša cesta do Iringa

Tak ako sme sľúbili, rozlúčili sme sa s Dar Es Salaam dnes ráno pred východom slnka, aby sme sa dostali do Iringa, kde sme chceli začať náš re-štart. Za hranicou mesta sme si všimli, dva drobné problémy s autom, ktoré ...nás nútili vrátiť sa späť do CFAO. Takže až tesne predpoludním sme naozaj zanechali Dar es Salaam a CFAO Motors Tanzánia.
   Hustá nákladná doprava a ťažká preprava na západ, rovnako ako technická kontrola vykonaná cestou počas dňa a veľa policajných kontrol nám zväčšilo oneskorenie.
   Popoludní sme prešli Mikumi Nationalpark - jeden z mála parkov v Tanzánii, ktorý  môžete prejsť zadarmo, ak idete z jedného mesta do druhého a môžete sledovať zver. Ale musíte byť však opatrní, pretože budete musieť zaplatiť veľkú pokutu, ak zrazíte nejakého zástupcu chránených druhov.
   Aj keď náš CapetoCape Touareg je trocha farebný, pomerne nudné stáda žiráf, antilop a spol. míňame ich bez akýchkoľvek problémov. Na konci parku nás čakal švajčiar Joseph, ktorý tu postavil krásny Swiss Hotel Lodge, ako základný tábor pre safari. Uvaril pre nás dobrú večeru, ktorá nám dobre padla pred cestou do Iringa. Jazda na západ pri krásnom súmraku, po Iringa Road s meter hrubými baobaby. Vo večerných hodinách sa prvýkrát stretneme so zástupcom mesta, ktorý spustí opäť naše stopky.
   Okolo 20:30 budeme v režime Touareg CapetoCape znova. Držte nám palce k ďalšiemu cieľu, ktorý prekračuje hranice do Zambie ...
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela Zobraziť viac

Just as we promised, we said goodbye to Dar Es Salaam before the sun was rising this morning, to get to Iringa, where we wanted to launch our re-start. Just across the city border, we noticed two minor problems with the car, which made us t...urn around to CFAO once again. So just before noon, we did really leave Dar Es Salaam and CFAO Motors Tanzania.
Dense freight traffic and heavy transport westbound, as well as a technic-check made this journey our day-program. Many checks by policemen did even increase the delay.
We did only pass Mikumi Nationalpark in the afternoon - one the few parks in Tanzania, which you can cross for free when you go from one city to another, and see some game. But be careful, as you have to pay lots of money if you collide with a representative of a protected species.
Even if our CapetoCape Touareg is a dash of color in the otherwise quite boring truck queues, the giraffes, antelopes and co. would let us pass by without any problems. At the end of the park, the Swiss Joseph, who has built the beautiful Swiss Hotel Lodge as a base camp for Safaris, waited for us. He cooked a good dinner for us, which we took as a take way for the last kilometers to Iringa. We are just passing a beautiful dusk and are driving westbound, following the Iringa Road with meter thick baobabs. In the evening, we´ll meet a representative of the town, who will start our stopwatch again.
Around 8.30 p.m. we will be in Touareg CapetoCape mode again. Keep your fingers crossed for the next goal, which is crossing borders to Zambia...
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Photos by Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf